Rada Instytutu Morskiego

DYREKCJA
ZAKŁADY I PRACOWNIE
DZIAŁY I ZESPOŁY
RADA INSTYTUTU MORSKIEGO

Rada Insytutu Morskiego

Przedstawiciel Rady Uczelni, Przewodniczący RIM
Sławomir Kalicki 

Kanclerz UMG
Filip Malata

Kwestor UMG
Paweł Orzeszek

Przedstawiciel Instytutu Morskiego
Juliusz Gajewski

Przedstawiciel Rektora
Grzegorz Rutkowski

Skip to content