Zakład Ekologii Wód


Natura 2000

Zakład koordynował prace i współtworzył pierwsze plany ochrony i plany zarządzania obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w polskich obszarach morskich.

Zakład Ekologii Wód
Zakład Ekonomiki i Prawa
Zakład Geotechniki Morskiej
Zakład Oceanografii Operacyjnej
Zakład Ochrony Środowiska
Zakład Hydrotechniki Morskiej
Pracownia Elektroniki Morskiej
Pracownia Polityki Przestrzennej
STATKI BADAWCZE
Skip to content