Zakład Ekonomiki i Prawa


Model INCONE60

W Zakładzie opracowano model INCONE60 poświęcony analizie kosztów i korzyści wykorzystania żeglugi.

Zakład Ekologii Wód
Zakład Ekonomiki i Prawa
Zakład Geotechniki Morskiej
Zakład Oceanografii Operacyjnej
Zakład Ochrony Środowiska
Zakład Hydrotechniki Morskiej
Pracownia Elektroniki Morskiej
Pracownia Polityki Przestrzennej
STATKI BADAWCZE
Skip to content